Ν. Φραγκάκης - Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με κολπική μαρμαρυγή | Συζήτηση 02/04/2016

 
12.30 - 14.30 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : Διαχείριση καρδιολογικών ασθενών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Από τις κατευθυντήριες οδηγίες στην κλινική πράξη Πρόεδροι: Β. Βασιλικός, Ι. Ζαρίφης
Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς μετά από αγγειοπλαστική και αορτοστεφανιαία παράκαμψη Χ. Παπαδόπουλος
Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με κολπική μαρμαρυγή Ν. Φραγκάκης
Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με έκτακτες κοιλιακές συστολές Τ. Δαδούς
Tags : 02/04/2016