Ι. Τσούνος - Εμπειρία Γ.Ν. «Άγιος Παύλος» 01/04/2016

 
20.00 - 20.30 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
Πρόεδρος:
Ι. Κανονίδης
Από την συντηρητική στην επεμβατική αντιμετώπιση
Εμπειρία Γ.Ν. Βέροιας
Ι. Βογιατζής
Εμπειρία Γ.Ν. «Άγιος Παύλος»
Ι. Τσούνος
Tags : 01/04/2016