Γ. Σταυρόπουλος - Στην ισχαιμική νόσο 01/04/2016

 
19.30 - 20.00 | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
της εταιρείας MENARINI HELLAS
Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις
Πρόεδρος:
Β. Κόκκας
Στην ισχαιμική νόσο
Γ. Σταυρόπουλος
Tags : 01/04/2016