Κ. Κίτσιος - Στην υπολιπιδαιμική αγωγή 01/04/2016

 
18.30 - 19.30 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις
Πρόεδρος:
Β. Κόκκας
Στην καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλό κλάσμα εξώθησης
Κ. Τσορμπατζόγλου
Στην υπολιπιδαιμική αγωγή
Κ. Κίτσιος
Tags : 01/04/2016