Γ. Σπυρομήτρος - Επιδημιολογία, κλινική συμπτωματολογία 01/04/2016

 
12.30 - 14.30 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Μυοκαρδίτιδα
Πρόεδροι:
Γ. Ευθυμιάδης, Θ. Μπισχινιώτης
Επιδημιολογία, κλινική συμπτωματολογία
Γ. Σπυρομήτρος
Απεικονιστικές μέθοδοι στη διάγνωση της μυοκαρδίτιδας - MRI
Θ. Καραμήτσος
Παθοφυσιολογία
Ι.Α. Ευθυμιάδης
Παθολογική ανατομική: Ο ρόλος της βιοψίας
Α. - Δ. Μαυρογιάννη
Θεραπεία
Χ. Λαφάρας
Tags : 01/04/2016