Σ. Παπαστεφάνου | Σε υπερήλικες 11/09/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
18:15 - 19:30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE
Πρόεδροι: Χ. Γραΐδης, Χ. Καρβούνης
Chairpersons: C. Graidis, C. Karvounis

Επεμβατική Καρδιολογία σε ειδικές υπο-ομάδες / Interventional Cardiology in special subgroups:

Σε υπερήλικες / In the elderly
Σ. Παπαστεφάνου / S. Papastefanou
Σχολιαστής / Commentator: Δ. Παπακωνσταντίνου / D. Papakonstantinou

Στον σακχαρώδη διαβήτη / Ιn diabetes mellitus
Γ. Μπάμπας / G. Mpampas
Σχολιαστής / Commentator: Ε. Σιδόπουλος / Ε. Sidopoulos

Στη νεφρική ανεπάρκεια / Ιn renal insufficiency
Γ. Μόσχος / G. Moschos
Σχολιαστής / Commentator: Γ. Κοντόπουλος / G. Kontopoulos

Μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη / After coronary artery by-pass grafting
Α. Ζαχαρούλης / Α. Zacharoulis
Σχολιαστής / Commentator: Θ. Γκούτζιος / T. Goutzios
Tags : 11/09/2015