Σ. Σιδερής | Διαταραχές ρυθμού και αγωγής. Προληπτικά μέτρα. Επίπτωση εμφύτευσης μόνιμου βηματοδότη 11/09/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
12:30 - 14:30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE
Διακαθετηριακή Εμφύτεση Αορτικών Βαλβίδων (ΔΕΑΒ)
Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)
Πρόεδροι: Γ. Μπομπότης, Κ. Τούτουζας, Γ. Χάχαλης
Chairpersons: G. Bompotis, K. Toutouzas, G. Hahalis

Παρουσίαση περιστατικών Διακαθετηριακής Εμφύτευσης Αορτικής
Βαλβίδας (ΔΕΑΒ) από την Α΄ Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Presentation of cases of Transcatheter Aortic Valve Implantation
(TAVI) from the A’ Cardiological Clinic of the National and Kapodistrian
University of Athens (NKUA)
Κ. Τούτουζας, Γ. Λάτσιος, Γ. Μπομπότης, Α. Συνετός, Γ. Τρανταλής,
Α. Μαστροκωστόπουλος, Μ. Δρακοπούλου
K. Toutouzas, G. Latsios, G. Bompotis, A. Synetos, G. Trantalis,
A. Mastrokostopoulos, M. Drakopoulou

Επανεκμάθηση της μηριαίας προσπέλασης στις Διακαθετηριακές
Εμφυτεύσεις Αορτικών Βαλβίδων (ΔΕΑΒ) και πρόοδοι στην ασφαλή
σύγκλειση των οδών προσπέλασης
Re-Learning femoral access for TAVI and advances in secure
access closure
Γ. Μπομπότης / G. Bompotis
Σχολιαστής / Commentator: Γ. Λάτσιος / G. Latsios

Παραβαλβιδική Διαφυγή (ΠΒΔ). Επίπτωση στην έκβαση.
Διαδερμική σύγκλειση
Paravalvular leak (PVL). Impact on outcome. Percutaneous closure
Π. Δάρδας / P. Dardas
Σχολιαστής / Commentator: Α. Συνετός / A. Synetos

Ενδείξεις Διακαθετηριακής Εμφύτευσης Αορτικών Βαλβίδων (ΔΕΑΒ).
Χρειάζονται συνεχιζόμενη αναθεώρηση; / Indications for Transcatheter
Aortic Valve Implantation (TAVI). Do they need continuous revision?
Δ. Νίκας / D. Nikas
Σχολιαστής / Commentator: Κ. Τούτουζας / K. Toutouzas

Αγγειακό εγκεφαλικό, τεχνικές και συσκευές μείωσης
Stroke, techniques and devices to minimize it
Α. Συνετός / A. Synetos
Σχολιαστής / Commentator: Η. Αθανασιάδης / I. Αthanasiadis

Διαταραχές ρυθμού και αγωγής. Προληπτικά μέτρα. Επίπτωση
εμφύτευσης μόνιμου βηματοδότη
Rhythm and conduction disturbances. Precautions. Incidence
of permanent pacemaker implantation
Σ. Σιδερής / S. Sideris
Σχολιαστής / Commentator: Ε. Χατζηνικολάου - Κοτσάκου /
E. Chatzinikolaou - Kotsakou

Βαλβίδες νέας γενιάς
New generation valves
K. Τούτουζας / K. Toutouzas
Σχολιαστής / Commentator: Π. Δάρδας / P. Dardas
Tags : 11/09/2015