Ζέγκος Θ. | Προφορικές ανακοινώσεις 11/09/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
15:00 - 17:00
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
PRESENTATION OF PAPERS OF ELECTROPHYSIOLOGY

Προφορικές ανακοινώσεις / Oral presentations
Πρόεδροι: Β. Σκέμπερης, Χ. Χατζηελευθερίου
Chairpersons: V. Skeberis, C. Chatzieleftheriou
Tags : 11/09/2015