Ε. Μιχαηλίδης, Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης | Ιατρική ευθύνη στην επεμβατική καρδιολογία 10/09/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
Εναρκτήρια ομιλία / Opening speech
Πρόεδρος / Chairperson: Ι. Κανονίδης / I. Kanonidis

Ιατρική ευθύνη στην επεμβατική καρδιολογία Medical responsibility in interventional cardiology

Ελευθέριος Μιχαηλίδης / Eleftherios Michailidis Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης / Prosecutor of Appeal of Thessaloniki
Tags : 10/9/2015