Χ. Παπαδόπουλος | Πολυμορφισμοί, γενετικός έλεγχος και εργαστηριακή παρακολούθηση αντιθρομβωτικής θεραπείας στις Διαδερμικές Στεφανιαίες Παρεμβάσεις 10/09/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
19:30 - 20:30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE
Αντιθρομβωτική Αγωγή στις Διαδερμικές Στεφανιαίες Παρεμβάσεις
Antithrombotic Therapy in Percutaneous Coronary Interventions
Πρόεδροι: Ι. Ζαρίφης, Ι. Τσούνος
Chairpersons: I. Zarifis, I. Tsounos

Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στις Διαδερμικές Στεφανιαίες Παρεμβάσεις
Antiplatelet therapy in Percutaneous Coronary Interventions
Ε. Ρέππας / E. Reppas
Σχολιαστής / Commentator: Α. Σαμαράς / A. Samaras

Αντιπηκτική αγωγή στις Διαδερμικές Στεφανιαίες Παρεμβάσεις
Anticoagulation therapy in Percutaneous Coronary Interventions
Α. - Δ. Μαυρογιάννη / A. - D. Mavrogianni
Σχολιαστής / Commentator: Ι. Τσούνος / I. Tsounos

Αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή στις
Διαδερμικές Στεφανιαίες Παρεμβάσεις
Antithrombotic therapy in patients with atrial fibrillation in
Percutaneous Coronary Interventions
Σ. Τζήκας / S. Tzikas
Σχολιαστής / Commentator: Ν. Μουτούδης / N. Moutoudis

Πολυμορφισμοί, γενετικός έλεγχος και εργαστηριακή παρακολούθηση
αντιθρομβωτικής θεραπείας στις Διαδερμικές Στεφανιαίες Παρεμβάσεις
Polymorphisms, genetic control and laboratory monitoring of
antithrombotic therapy in Percutaneous Coronary Interventions
Χ. Παπαδόπουλος / C. Papadopoulos
Σχολιαστής / Commentator: Φ. Οικονόμου / F. Economou
Tags : 10/9/2015