Ν. Κωνσταντινίδης | Στεφανιογραφία, ανατομία των στεφανιαίων αγγείων, ανατομικές παραλλαγές, αγγειογραφικές προβολές και ερμηνεία των στεφανιογραφικών ευρημάτων 10/09/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
12:30 - 14:30
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥΣ
SEMINARS ON INTERVENTIONAL CARDIOLOGY FROM TRAINING CARDIOLOGISTS
Πρόεδροι: X. Καρβούνης, Ι. Κανονίδης
Chairpersons: C. Karvounis, I. Kanonidis

Αρτηριακές οδοί διαγνωστικής - επεμβατικής προσπέλασης. Τεχνικές, Επιπλοκές, Αιμόσταση και Συσκευές αγγειακής σύγκλεισης / Arterial access sites for diagnostic and interventional procedures. Techniques, Complications, Hemostasis, Vascular closure devices
Α. Παπανικολάου / A. Papanikolaou
Σχολιαστής / Commentator: Μ. Δρακοπούλου / M. Drakopoulou

Δεξιός καρδιακός καθετηριασμός - Τεχνικές, συλλογή και ερμηνεία των στοιχείων / Right heart catheterization - Techniques, data collection and interpretation
Π. Δοκόπουλος / P. Dokopoulos
Σχολιαστής / Commentator: Γ. Γιαννακούλας / G. Giannakoulas

Στεφανιογραφία, ανατομία των στεφανιαίων αγγείων, ανατομικές παραλλαγές, αγγειογραφικές προβολές και ερμηνεία των στεφανιογραφικών ευρημάτων / Coronary angiography, coronary anatomy, anatomic variants, angiographic views and interpretation of collected data
Ν. Κωνσταντινίδης / N. Konstantinidis
Σχολιαστής / Commentator: Φ. Μανούδης / F. Manoudis

Αξιολόγηση του επιπωματισμού, της συμπιεστικής και της περιοριστικής φυσιολογίας / Evaluation of tamponade, constrictive, and restrictive physiology
Ι. Αλευρούδης / I. Alevroudis
Σχολιαστής / Commentator: Π. Κυριάκου / P. Kyriakou
Tags : 10/9/2015