Κ. Τσαβδάρης 26/11/2011

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - Οξεία ρήξη στεφανιαίας αρτηρίας, με συνοδό επιπωματισμό, κατα τη διενέργεια  διαδερμικής στεφανιαίας παρέμβασης