Σ. Χατζημιλτιάδης 25/11/2011

 
Θρόμβωση των στεφανιαίων προθέσεων