Σ. Χατζημιλτιάδης 25/11/2011

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
Θρόμβωση των στεφανιαίων προθέσεων