Α. Δαμέλου | Αναιμία στην ΚΑ. Που βρισκόμαστε σήμερα; 30/05/2015

 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Καρδιακή Ανεπάρκεια Πρόεδροι: Π. Γκελερής, Ι. Παρίσης Διαχείριση οξείας ΚΑ Α. Καραβίδας Σχολιαστής: Σ. Τζήκας Αναιμία στην ΚΑ. Που βρισκόμαστε σήμερα; Α. Δαμέλου Σχολιαστής: Χ. Κυρπιζίδης Νεότερα στη φαρμακευτική θεραπεία της χρόνιας συστολικής ΚΑ Ι. Παρίσης Σχολιαστής: Γ. Γιαννακούλας Μεταμόσχευση καρδίας. Κριτήρια επιλογής - αποκλεισμού Α. Γκουζιούτα Σχολιαστής: Ι. Παρίσης Επιδημιολογικά δεδομένα και οικονομικές επιπτώσεις στην ΚΑ Ε. Θεοφιλογιαννάκος Σχολιαστής: Σ. Παπαστεφάνου
Tags : 30/05/2014