Κ. ΡΩΣΣΙΟΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ RS2200733 ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 30/05/2015

 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Πρόεδροι: Π. Μακρίδης, Ι. Γ. Στυλιάδης
1. Κ. ΚΑΛΛΙΝΔΕΡΗ
2. Ν. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ
3. Κ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ
4. Δ. ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ
5. Κ. ΛΕΤΣΑΣ
6. Μ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ
7. Π. ΚΟΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
8. Κ. ΡΩΣΣΙΟΣ
9. Ε. ΠΑΓΚΟΥΡΕΛΙΑΣ
10. Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
11. Μ. ΜΑΥΡΟΥΔΗ
12. Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
13. Β. ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ
14. Π. ΓΚΕΛΕΡΗΣ
15. Β. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
16. Λ. ΦΙΔΑΝΗ
Tags : 30/05/2014