Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕ ΓΩΝΙΩΣΗ (kinking) ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΕΣΩ ΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΩΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑ (LIMA GRAFT) 30/05/2015

 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Πρόεδροι: Π. Μακρίδης, Ι. Γ. Στυλιάδης
X. ΓΡΑΪΔΗΣ
Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Β. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ
Α. ΤΣΙΑΚΟΥ
Τ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Α. ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ, Γ. ΤΣΩΝΗΣ
Tags : 30/05/2014