Ι. ΖΑΡΙΦΗΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΝΔΟΠΡΙΛΗΣ /ΑΜΛΟΔΙΠΙΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ 30/05/2015

 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Πρόεδροι: Π. Μακρίδης, Ι. Γ. Στυλιάδης
1. Κ. ΤΣΙΟΥΦΗΣ
2. Α. ΜΑΝΩΛΗΣ
3. Ι. ΖΑΡΙΦΗΣ
4. Ε. ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ
5. Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
6. Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
7. Χ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
Tags : 30/05/2014