Β. Θανόπουλος | Διαδερμική θεραπεία πνευμονικής βαλβίδας 30/05/2015

 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Βαλβιδοπάθειες Πρόεδροι: Λ. Πουλημένος, Ι. Ζαρίφης Διγλώχιν ΑΒ και αορτοπάθεια Ν. Μεζίλης Σχολιαστής: Δ. Δημητριάδης Ενδοκαρδίτις αριστερής καρδιάς. Πρώιμη χειρουργική αντιμετώπιση ή όχι; Κ. Λαμπρόπουλος Σχολιαστής: Ι. Βογιατζής Λειτουργική ανεπάρκεια τριγλωχίνας – Εκτίμηση, σύγχρονη αντιμετώπιση Φ. Λαζαρίδου Σχολιαστής: Δ. Κετίκογλου Διαδερμική θεραπεία πνευμονικής βαλβίδας Β. Θανόπουλος Σχολιαστής: Α. Γιαννόπουλος Ανεπάρκεια ΑΒ. Κριτήρια (κλινικά, ηχώ, βιοδείκτες) για χειρουργική αντιμετώπιση Β. Σαχπεκίδης Σχολιαστής: Θ. Μπελεβεσλής
Tags : 30/05/2014