Α. – Δ. Μαυρογιάννη | Ο προσδιορισμός της στεφανιαίας ροής στη λήψη αποφάσεων 29/05/2015

 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Διλήμματα στην επεμβατική αντιμετώπιση της ΣΝ Πρόεδροι: Γ. Μπομπότης, Γ. Σιάνος Προσδιορισμός του ασθενή που θα ωφεληθεί από στεφανιαία επαναγγείωση Γ. Καζινάκης Σχολιαστής: Φ. Μανούδης Ενδοστεφανιακές απεικονιστικές τεχνικές στην ΣΝ Α. Ζιάκας Σχολιαστής: Α. Σουργκούνης Χρόνια ολική απόφραξη. Πότε; Πώς; Α. Συνετός Σχολιαστής: Η. Αθανασιάδης Ο προσδιορισμός της στεφανιαίας ροής στη λήψη αποφάσεων Α. – Δ. Μαυρογιάννη Σχολιαστής: Λ. Μόσιαλος
Tags : 29/05/2014