Α. ΦΩΤΟΓΛΙΔΗΣ | H ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΚΟΠΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 29/05/2015

 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Πρόεδροι: Σ. Λαμπρόπουλος, Γ. Κόττας
1. Α. ΦΩΤΟΓΛΙΔΗΣ
2. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
3. Ν. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ
4. Κ. ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ
5. Γ. ΚΟΤΣΙΟΥΡΟΣ
6. Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
7. Β. ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ
8. Β. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
Tags : 29/05/2014