Χ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΒΑΜΠΡΑΔΙΝΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 29/05/2015

 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Πρόεδροι: Σ. Λαμπρόπουλος, Γ. Κόττας
1. Χ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
2. Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
3. E. ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ
4. Σ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Tags : 29/05/2014