Χ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΙΒΑΜΠΡΑΔΙΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ, ΥΠΟ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 29/05/2015

 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόεδροι: Σ. Λαμπρόπουλος, Γ. Κόττας

1. Χ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ,
2. Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ,
3. E. ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ,
4. Σ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Tags : 29/05/2014