Σ. Κωνσταντινίδης | Σύγχρονη αντιμετώπιση της πνευμονικής εμβολής υπό το πρίσμα των νέων ευρωπαΐκων κατευθυντήριων οδηγιών 29/05/2015

 
ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Χ. Μπουντούλας Σύγχρονη αντιμετώπιση της πνευμονικής εμβολής υπό το πρίσμα των νέων ευρωπαΐκων κατευθυντήριων οδηγιών Σ. Κωνσταντινίδης
Tags : 29/05/2014