Ι. ΛΑΓΟΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ, ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΘΡΟΜΒΟΥ ΣΤΟ ΩΤΙΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 29/05/2015

 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Πρόεδροι: Σ. Λαμπρόπουλος, Γ. Κόττας
1. Γ. ΣΠΥΡΟΜΗΤΡΟΣ
2. Ι. ΛΑΓΟΣ
Tags : 29/05/2014