Α. - Δ. Μαυρογιάννη | Βέλτιστη διαχείριση ασθενών με ΟΣΣ χωρίς ανάσπαση του ST από την πρώτη ιατρική επαφή 29/05/2015

 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ της φαρμακευτικής εταιρείας ASTRA ZENECA Πρόεδρος: Γ. Μπομπότης Βέλτιστη διαχείριση ασθενών με ΟΣΣ χωρίς ανάσπαση του ST από την πρώτη ιατρική επαφή Α. - Δ. Μαυρογιάννη
Tags : 29/05/2014