Φ. ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ | ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΟΣΤΕ - ΦΑΝΙΑΙΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (STENTS) ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙ - ΑIAΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ; 28/05/2015

 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Πρόεδροι: Β. Στραβέλας , Π. Κυριάκου
1. Φ. ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ
2. Μ. ΣΙΛΕΛΗ
3. Θ.ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
4. Α.ΜΑΔΕΣΗΣ
5. Χ.ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΗΣ
6. Γ. ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
7. Α. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
8. Κ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ
9. Ε. ΔΑΛΑΜΠΙΝΗ
10. Γ. ΔΡΟΣΟΣ
Tags : 28/05/2015