Β. ΤΕΡΠΟΣ | ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ Η ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕ - ΠΑΡΚΕΙΑ. ΜΙΑ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ 28/05/2015

 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Πρόεδροι: Β. Στραβέλας , Π. Κυριάκου
1. Β. ΤΕΡΠΟΣ
2. Ε. ΠΑΠΠΑ
3. Μ. ΧΑΙΔΙΤΣ
4. Δ. ΓΟΥΛΗΣ
5. Ι. ΤΣΟΥΝΟΣ
6. Β. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Tags : 28/05/2015