Η. ΚΑΠΙΤΣΙΝΗΣ | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΟΞΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ 28/05/2015

 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Πρόεδροι: Β. Στραβέλας, Π. Κυριάκου |
1. Η.ΚΑΠΙΤΣΙΝΗΣ
2. Α. ΣΙΑΦΑΚΑΣ
3. Χ. ΔΟΝΤΑΣ
4. Γ. ΜΠΟΜΠΤΗΣ
5. Λ. ΖΙΤΡΙΔΟΥ
6. Ι. ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ

Tags : 28/05/2015