Π. Κοραντζόπουλος | Ασυμπτωματική κολπική μαρμαρυγή 25/04/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Πρόεδροι: A. Καραγιάννης, Χ. Καρβούνης
Πνευμονική εμβολή: Τι νέο στις πρόσφατες Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες
Οδηγίες Ι. Λεκάκης
Συζήτηση
Παρουσίαση περιστατικών
Ασυμπτωματική κολπική μαρμαρυγή Π. Κοραντζόπουλος
Σχολιαστής: Ε. Καλλέργης
Σύγκλιση ωτίου αριστερού κόλπου Δ. Λυσίτσας
Σχολιαστής: Σ. Τζέης
Tags : 25/04/2015